I ZNÓW ODWIEDZIMY EGIPT – I TO ZA DARMO ;-)

OSOBY ZAINTERESOWANE udziałem w X Wyprawie Nordic Walking do Egiptu – 9.09.2023 r. ZAPRASZAM do pilnego kontaktu na numer -512 251 063.

Po zrekrutowaniu całej grupy zostanie podany dokładny koszt przejazdu w obie strony. Wstępnie ustalamy 70 zł/os.

Wyjazd na wyprawę z parkingu przy kościele NMPR (Oś. 650-lecia) o godz. 7.00

Pamiętajcie o egipskich strojach lub elementach dekoracyjnych. 😊

KWESTIE ORGANIZACYJNE

Cel imprezy:

– Poznanie walorów turystycznych i przyrodniczych Zbiornika Jeziorsko

– Propagowanie i kształtowanie sportowego stylu życia poprzez nordic walking

– Upowszechnianie aktywnego wypoczynku ludzi w każdym wieku.

– Popularyzacja turystyki pieszej związanej z upowszechnianiem prawidłowej techniki nordic walking w regionie

– Integracja pokoleń

Termin i miejsce: 9.09.2023r. Pęczniew 09:00 – 17:00 Ośrodek „SUMEX” Pęczniew, ul. Spacerowa 50 i Marina Pęczniew

Trasa: 6 km lub ok. 11 km prowadzić będzie brzegiem Zbiornika Jeziorsko o podłożu naturalnym gruntowym

Warunki uczestnictwa:

– udział w Wyprawie jest bezpłatny dla uczestników!

– w wyprawie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą się w dniu wyprawy do biura, wypełnią wniosek o wizę, na podstawie której otrzymają „paszport”. Paszport z poprzednich edycji wyprawy nie traci swojej ważności;

– warunkiem dopuszczenia do udziału będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o udziale w marszu na własną odpowiedzialność;

– przez cały czas marszu uczestnicy są proszeni o stosowanie prawidłowej techniki nordic walking. Niedopuszczalne jest pokonywanie trasy biegiem;

– przed wyruszeniem na trasę odbędzie się krótkie szkolenie z zakresu prawidłowej techniki nordic walking;

– w trakcie trwania wyprawy będą dostępne punkty żywieniowe (woda, owoce), natomiast po zakończeniu wyprawy przewidziany jest poczęstunek;

– na mecie każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal;

– uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń i próśb organizatorów;

– uczestnicy marszu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych
i reklamowych.

Organizatorzy:

– Gmina Pęczniew; – UKS „Olimpijczyk”; -Grupa Pozytywnie Zakręconych Osób z Pęczniewa; – Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”

I co??? buzie się uśmiechają? 😊/mł/