Komunikaty

Przykładowa treść, przykłądowego komunikatu, Przykładowa treść, przykłądowego komunikatu

Dokumenty

Statut, Regulamin uczestnictwa w zajęciach, Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

Ludzie organizacji

Zarząd, Komisja Rewizyjna, Zespół Mediacyjny, Biuro-godziny pracy, instytucje wspierające

O nas

Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał jesienią 2007r. jako sekcja Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu. Nie przypuszczano wtedy, jak niezwykle trafna była to decyzja . O sukcesie tego przedsięwzięcia świadczy fakt , iż po roku funkcjonowania Uniwersytetu liczba jego słuchaczy podwoiła się i wciąż rośnie. Od czerwca 2009 roku Uniwersytet działa jako samodzielne stowarzyszenie posiadające osobowość prawną i Statut, w którym opisane są cele i zadania:

komunikaty i wydarzenia

Komunikaty
admin

UWAGA UWAGA – ODWOŁANIE ZAJĘĆ Szanowni Państwo W czwartek 13

Czytaj więcej »

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami!