O NAS

Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał jesienią 2007r. jako sekcja Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu. Nie przypuszczano wtedy, jak niezwykle trafna była to decyzja . O sukcesie tego przedsięwzięcia świadczy fakt , iż po roku funkcjonowania Uniwersytetu liczba jego słuchaczy podwoiła się i wciąż rośnie. Od czerwca 2009 roku Uniwersytet działa jako samodzielne stowarzyszenie posiadające osobowość prawną i Statut, w którym opisane są cele i zadania:

Stowarzyszenie osiąga te cele organizując w ramach Uniwersytetu:

Misja Uniwersytetu – kształcenie ustawiczne ludzi starszych, realizowana jest poprzez proponowanie bogatej oferty programowej. Szeroki wachlarz zajęć tematycznych stwarza słuchaczom możliwość wyboru zgodnie z ich zainteresowaniami. Wykłady audytoryjne, ogólnodostępne, odbywają się dwa razy w miesiącu, natomiast zajęcia warsztatowe prowadzone są dla poszczególnych sekcji raz w tygodniu po 2 godziny. Liczba sekcji tematycznych oscyluje zgodnie z natężeniem zainteresowania słuchaczy. W działalności Stowarzyszenia zapisały się m.in.:

Lektorat z języka angielskiego

Sekcje zdrowy kręgosłup

Lektorat z języka niemieckiego

Sekcja rękodzieła

050 - Human BrainCreated with Sketch.

Sekcje psychologii

Sekcje aerobiku w wodzie

Sekcje terapii ruchem

Sekcje jogi

Sekcje pilatesu

Sekcje terapii tańcem

Sekcja kinezjologii

Sekcja fotografii

Sekcja malarstwa i rysunku

Sekcja mnemotechnik

Sekcja kulturoznawstwa

Sekcja promocji zdrowia w formie ćwiczeń gimnastycznych i zajęć na pływalni

Sekcje informatyczne o zróżnicowanym poziomie

Olimpijska sekcja pływacka UTW - Zgierz

Z inicjatywy słuchaczy działają różne Koła Zainteresowań. Są to:

Klub Twórczości Rozmaitej

Akademia Nordic Walking

Sekcja
brydża

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami!