ARTYKUŁ 5  (29.05.2024) KADRA ZGIERSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ZAKOŃCZYŁA SZKOLENIE W ZAKRESIE „Technologie informacyjno-komunikacyjne i ich wykorzystanie w ofercie edukacyjnej skierowanej do osób starszych”

Wspaniała atmosfera, bardzo dobre warunki pobytowe i dużo potrzebnej wiedzy. Nowe znajomości i szansa współpracy w przyszłości. Tak można krótko opisać udział kadry zgierskiego UTW w kursie edukacyjnym w Turcji.

Opis na stronie i FB (ze zdjęciami) jest w trakcie tworzenia, niebawem się pojawi.

ARTYKUŁ 4  (25.01.2024)  INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI

Zgłoszenia do udziału w Projekcie, w oparciu o wymogi Regulaminu, złożyło 13 słuchaczek ZU3W.  Komisja Rekrutacyjna zakończyła proces weryfikacji danych z formularzy zgłoszeniowych. Nastąpiło zamknięcie rekrutacji, w wyniku której do udziału w projekcie zakwalifikowano:

Małgorzata Łęcka, Elżbieta Dynek, Alfreda Witczak, Teresa Czaplińska, Dorota Olczak, Zofia Talarowska, Halina Wnuk, Alina Łęcka-Andrzejewska, Teresa Cieślak, Ewa Olesienkiewicz.
Na liście rezerwowej umieszczone zostały: Krystyna Kokoszka, Stanisława Miałkowska, Halina Pawlak.
Protokół z posiedzenia Komisji znajduje się w Biurze Projektu.

Projekt realizowany przez Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach programu Erasmus+

ARTYKUŁ 3  (9.01.2024) REKRUTACJA DO PROJEKTU  „Kształcenie przyszłości – kadra Zgierskiego UTW doskonali kompetencje ICT”
Uczestnikami projektu mogą być przedstawiciele Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (kadra zarządzająca, edukacyjna/szkoleniowa)
Uczestnicy projektu wyjadą na 10-dniowy kurs pn. „Technologie informacyjno-komunikacyjne i ich wykorzystanie w ofercie edukacyjnej skierowanej do osób starszych”.
Kurs odbędzie się w Turcji, w miejscowości Manavgat
Termin mobilności: 06.05.2024 – 17.05.2024 + 2 dni podróży

W ramach projektu zapewniamy:

 • kurs pn. „Technologie informacyjno-komunikacyjne i ich wykorzystanie w ofercie edukacyjnej skierowanej do osób starszych”,
 • ubezpieczenie, transport, kieszonkowe,
 • noclegi i wyżywienie,
 • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
 • przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy można pobrać w biurze ZU3W
Wypełniony formularz należy złożyć do dnia 24.01.2024 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

Projekt realizowany przez Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach programu Erasmus+

ARTYKUŁ 2  (04.01.2024)Kształcenie przyszłości – kadra Zgierskiego UTW doskonali kompetencje ICT. Na czym polega projekt.

Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku (ZU3W) rozpoczyna realizację pierwszego projektu z programu Erasmus+ pn. „Kształcenie przyszłości – kadra Zgierskiego UTW doskonali kompetencje ICT” o nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000141015. Projekt uzyskał akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i jest współfinansowany przez Unię Europejską.

W toku realizacji projektu 10 przedstawicieli ZU3W wyjedzie na zagraniczny 10-dniowy kurs do Turcji pn. „Technologie informacyjno-komunikacyjne i ich wykorzystanie w ofercie edukacyjnej skierowanej do osób starszych”. Uczestnikami projektu będą osoby wchodzące w skład kadry zarządzającej ZU3W oraz kadry edukacyjnej i szkoleniowej. Kurs pozwoli kadrze zwiększyć wiedzę w zakresie:

 • ciekawych i skutecznych narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych mających zastosowanie w działaniu organizacji i w tworzeniu oferty edukacyjnej dla osób dorosłych
 • korzystania z aplikacji takich jak np. Kahoot, Quizlet, Socrative
 • tworzenia i przetwarzania treści multimedialnych (za pomocą np. Magisto)
 • korzystania z mediów społecznościowych w celach edukacyjnych
 • tworzenia interaktywnych tablic z Jamboardem
 • przygotowywania prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem aplikacji
 • obsługi popularnych i opartych na chmurze aplikacji informatycznych
 • pracy z dyskiem Google

Organizacją kursu zajmie się partner projektu – firma GO UP ACADEMY. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

/mł/

 

ARTYKUŁ 1 (12.12.2023) – Zgierski UTW rozpoczyna przygodę z programem Erasmus+

Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa już 16 lat. Do głównych celów ZU3W należą:

 • zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków, poprzez prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, w szczególności w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych,
 • aktywizacja społeczna osób starszych,
 • integracja międzypokoleniowa.

Stowarzyszenie osiąga te cele organizując w ramach Uniwersytetu różnorodne formy kształcenia skierowane do swych członków i słuchaczy, w tym wykłady specjalistów z różnych dziedzin, lektoraty języków obcych, praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej oraz prowadzi sekcje tematyczne i koła zainteresowań, jak np. z informatyki, kulturoznawstwa, psychologii.

Kształcenie ustawiczne powinno wynikać z chęci zdobywania wiedzy i rozwijania się poprzez zgłębianie otaczającego świata oraz przeobrażeń, które w nim zachodzą. To wyzwanie dla naszych odbiorców. Osoby starsze często nie widzą potrzeby podnoszenia wiedzy, wertowania wzmianek o nowinkach technologicznych, boją się korzystać ze świata wirtualnego. Bardzo często w naszej codziennej pracy spotykamy się z postawą bierną odbiorców. Tymczasem społeczeństwo starzeje się, więc rozwijanie i wzbogacanie działalności już istniejących UTW jest niezbędne. Wyraźna staje się potrzeba zdobywania nowych kompetencji kompatybilnych ze współczesnym światem. Korzystając z możliwości dostarczanych przez wielorakie programy krajowe i unijne, Seniorzy mogą zaspokajać swoje potrzeby, np. obcowania z innymi ludźmi, spędzania wolnego czasu w kreatywny sposób. Przyglądanie się i naśladowanie innych pobudza odwagę i chęć Seniorów do zdobywania wiedzy. Realizacja różnych aktywności pozwala dłużej utrzymać sprawność fizyczną, a udział w wykładach, szkoleniach, wyjazdach edukacyjnych poprawia samopoczucie i usprawnia psychicznie, podnosi samoocenę. Szalenie istotne jest dla Seniorów to, że pozyskiwana wiedza i doświadczenia uzyskane poprzez udział w projektach i inicjatywach sprawiają, że lepiej odnajdują się oni we współczesnym świecie. Seniorzy zdobywają wiedzę i nabywają jednocześnie odwagę do dalszego rozwoju i aktywności społecznej. Mogą więc aktywnie działać na rzecz swej społeczności i naszej organizacji. W Seniorach drzemie bardzo duży potencjał, który tylko należy uwolnić przełamując istotne bariery.

W roku 2023 ZU3W uzyskał dofinansowanie na realizację pierwszego projektu z programu Erasmus+. Będziemy chcieli korzystać z możliwości oferowanych przez UE w kolejnych latach, by jak najwięcej Słuchaczy mogło wziąć udział. W aktualnie realizowanym projekcie pn. „Kształcenie przyszłości – kadra Zgierskiego UTW doskonali kompetencje ICT”,  głównymi celami są m.in.:

 1. wzrost wiedzy u 10 przedstawicieli kadry ZU3W w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnych i możliwości ich wykorzystania w edukacji pozaformalnej Seniorów
 2. zwiększenie międzynarodowego wymiaru ZU3W
 3. poprawa zdolności kadry zarządzającej z ZU3W do realizacji projektów mobilnościowych

Projekt pn. „Kształcenie przyszłości – kadra Zgierskiego UTW doskonali kompetencje ICT” oznaczony numerem 2023-1-PL01-KA122-ADU-000141015 jest współfinansowany przez Unię Europejską.

/mł/

ARTYKUŁ 2  (04.01.2024)Kształcenie przyszłości – kadra Zgierskiego UTW doskonali kompetencje ICT. Na czym polega projekt.

Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku (ZU3W) rozpoczyna realizację pierwszego projektu z programu Erasmus+ pn. „Kształcenie przyszłości – kadra Zgierskiego UTW doskonali kompetencje ICT” o nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000141015. Projekt uzyskał akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i jest współfinansowany przez Unię Europejską.

W toku realizacji projektu 10 przedstawicieli ZU3W wyjedzie na zagraniczny 10-dniowy kurs do Turcji pn. „Technologie informacyjno-komunikacyjne i ich wykorzystanie w ofercie edukacyjnej skierowanej do osób starszych”. Uczestnikami projektu będą osoby wchodzące w skład kadry zarządzającej ZU3W oraz kadry edukacyjnej i szkoleniowej. Kurs pozwoli kadrze zwiększyć wiedzę w zakresie:

 • ciekawych i skutecznych narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych mających zastosowanie w działaniu organizacji i w tworzeniu oferty edukacyjnej dla osób dorosłych
 • korzystania z aplikacji takich jak np. Kahoot, Quizlet, Socrative
 • tworzenia i przetwarzania treści multimedialnych (za pomocą np. Magisto)
 • korzystania z mediów społecznościowych w celach edukacyjnych
 • tworzenia interaktywnych tablic z Jamboardem
 • przygotowywania prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem aplikacji
 • obsługi popularnych i opartych na chmurze aplikacji informatycznych
 • pracy z dyskiem Google

Organizacją kursu zajmie się partner projektu – firma GO UP ACADEMY. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

/mł/

ARTYKUŁ 1 (12.12.2023) – Zgierski UTW rozpoczyna przygodę z programem Erasmus+

Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa już 16 lat. Do głównych celów ZU3W należą:

 • zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków, poprzez prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, w szczególności w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych,
 • aktywizacja społeczna osób starszych,
 • integracja międzypokoleniowa.

Stowarzyszenie osiąga te cele organizując w ramach Uniwersytetu różnorodne formy kształcenia skierowane do swych członków i słuchaczy, w tym wykłady specjalistów z różnych dziedzin, lektoraty języków obcych, praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej oraz prowadzi sekcje tematyczne i koła zainteresowań, jak np. z informatyki, kulturoznawstwa, psychologii.

Kształcenie ustawiczne powinno wynikać z chęci zdobywania wiedzy i rozwijania się poprzez zgłębianie otaczającego świata oraz przeobrażeń, które w nim zachodzą. To wyzwanie dla naszych odbiorców. Osoby starsze często nie widzą potrzeby podnoszenia wiedzy, wertowania wzmianek o nowinkach technologicznych, boją się korzystać ze świata wirtualnego. Bardzo często w naszej codziennej pracy spotykamy się z postawą bierną odbiorców. Tymczasem społeczeństwo starzeje się, więc rozwijanie i wzbogacanie działalności już istniejących UTW jest niezbędne. Wyraźna staje się potrzeba zdobywania nowych kompetencji kompatybilnych ze współczesnym światem. Korzystając z możliwości dostarczanych przez wielorakie programy krajowe i unijne, Seniorzy mogą zaspokajać swoje potrzeby, np. obcowania z innymi ludźmi, spędzania wolnego czasu w kreatywny sposób. Przyglądanie się i naśladowanie innych pobudza odwagę i chęć Seniorów do zdobywania wiedzy. Realizacja różnych aktywności pozwala dłużej utrzymać sprawność fizyczną, a udział w wykładach, szkoleniach, wyjazdach edukacyjnych poprawia samopoczucie i usprawnia psychicznie, podnosi samoocenę. Szalenie istotne jest dla Seniorów to, że pozyskiwana wiedza i doświadczenia uzyskane poprzez udział w projektach i inicjatywach sprawiają, że lepiej odnajdują się oni we współczesnym świecie. Seniorzy zdobywają wiedzę i nabywają jednocześnie odwagę do dalszego rozwoju i aktywności społecznej. Mogą więc aktywnie działać na rzecz swej społeczności i naszej organizacji. W Seniorach drzemie bardzo duży potencjał, który tylko należy uwolnić przełamując istotne bariery.

W roku 2023 ZU3W uzyskał dofinansowanie na realizację pierwszego projektu z programu Erasmus+. Będziemy chcieli korzystać z możliwości oferowanych przez UE w kolejnych latach, by jak najwięcej Słuchaczy mogło wziąć udział. W aktualnie realizowanym projekcie pn. „Kształcenie przyszłości – kadra Zgierskiego UTW doskonali kompetencje ICT”,  głównymi celami są m.in.:

 1. wzrost wiedzy u 10 przedstawicieli kadry ZU3W w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnych i możliwości ich wykorzystania w edukacji pozaformalnej Seniorów
 2. zwiększenie międzynarodowego wymiaru ZU3W
 3. poprawa zdolności kadry zarządzającej z ZU3W do realizacji projektów mobilnościowych

Projekt pn. „Kształcenie przyszłości – kadra Zgierskiego UTW doskonali kompetencje ICT” oznaczony numerem 2023-1-PL01-KA122-ADU-000141015 jest współfinansowany przez Unię Europejską.

/mł/

 

 

 

 

Dodaj komentarz