PLAN ZAJĘĆ

PLAN ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI 2023/2024

INFORMATYKA

lP

Prowadzący

Dzień

Godzina

Miejsce

JĘZYK ANGIELSKI

lP

Prowadzący

Dzień

Godzina

Miejsce

1

Katarzyna Patora

Wtorek

16.30 -18.00

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zgierzu, ul. Łódzka 2; pracownia języków obcych

PROMOCJA ZDROWIA

lP

Prowadzący

Dzień

Godzina

Miejsce

1

Zofia Trubowicz

Środa

16.00-17.00-G
17.00-18.00-P

Szkoła Podstawowa nr 8, Leśmiana 1

2

Zofia Trubowicz

Środa

18.00-19.00-G
19.00-20.00-P

Szkoła Podstawowa nr 8, Leśmiana 1

3

Zofia Trubowicz

Czwartek

17.00-18.00-G
18.00-19.00-P

Szkoła Podstawowa nr 8, Leśmiana 1

PSYCHOLOGIA

lP

Prowadzący

Dzień

Godzina

Miejsce

1

Wanda Baranowska

Środa

16.30-18.00

Siedziba Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zgierzu, ul. ks. Rembowskiego 29

2

Wanda Baranowska

Środa

18.00-19.30

Siedziba Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zgierzu, ul. ks. Rembowskiego 29

TERAPIA RUCHEM

lP

Prowadzący

Dzień

Godzina

Miejsce

1

Mateusz Matusiak

Wtorek i Czwartek

10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45

Stary Młyn w Zgierzu, ul. Długa 41A

AEROBIK W WODZIE

lP

Prowadzący

Dzień

Godzina

Miejsce

1

Mateusz Matusiak

Środa

11.20-12.00
12.00-12.40
12.40-13.20 20.00-20.40

Łaźnia Miejska, ul. Łęczycka 24

JOGA

lP

Prowadzący

Dzień

Godzina

Miejsce

1

Katarzyna Piechol

Czwartek

14.00-15.00

Stary Młyn w Zgierzu, ul. Długa 41A

TERAPIA TAŃCEM

lP

Prowadzący

Dzień

Godzina

Miejsce

1

Anna Wasiak

Środa i Piątek

16.30-17.30
16.30-17.30

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zgierzu, ul. Łódzka 2; sala gimnastyczna

KINEZJOLOGIA

lP

Prowadzący

Dzień

Godzina

Miejsce

1

Aleksandra Leszczyńska

Czwartek

15.00-16.00

Stary Młyn w Zgierzu, ul. Długa 41A

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

lP

Prowadzący

Dzień

Godzina

Miejsce

1

Katarzyna Chylewska

Czwartek

16.00-17.00

Siedziba Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zgierzu, ul. ks. Rembowskiego 29

ZDROWY KRĘGOSŁUP

lP

Prowadzący

Dzień

Godzina

Miejsce

1

Anna Wasiak

Poniedziałek

16.30 -17.15-G
17.15 -18.00-G
18.00-18.45-P

Szkoła Podstawowa Nr 8, Leśmiana 1 mała sala gimnastyczna

PŁASKI BRZUCH

lP

Prowadzący

Dzień

Godzina

Miejsce

1

Anna Wasiak

Poniedziałek i Środa

15.30-16.15-G
18.00-18-45-P

Szkoła Podstawowa Nr 8, Leśmiana 1 mała sala gimnastyczna

PILATES

lP

Prowadzący

Dzień

Godzina

Miejsce

1

Katarzyna Piechol

Czwartek

13.00-14.00

Stary Młyn w Zgierzu, ul. Długa 41 A

PLAN ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI 2021/2022

INFORMATYKA

lP

1

Dzień

Poniedziałek

Godzina

16.30-18.00

Prowadzący

Małgorzata Łęcka

Miejsce

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych pl. Kilińskiego 8; sala P1-120

lP

2

Dzień

Poniedziałek

Godzina

18.00-19.30

Prowadzący

Małgorzata Łęcka

Miejsce

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych pl. Kilińskiego 8; sala P1-120

lP

3

Dzień

Wtorek

Godzina

17.15-18.15

Prowadzący

Małgorzata Łęcka

Miejsce

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych pl. Kilińskiego 8; sala P-9

lP

4

Dzień

Wtorek

Godzina

18.15-19.15

Prowadzący

Małgorzata Łęcka

Miejsce

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych pl. Kilińskiego 8; sala P-9

JĘZYK ANGIELSKI

lP

1

Dzień

Poniedziałek

Godzina

17.00 -18.30

Prowadzący

Aneta Palmowska-Surma

Miejsce

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych pl. Kilińskiego 8; sala P-10

lP

2

Dzień

Wtorek

Godzina

16.30-18.00

Prowadzący

Aneta Palmowska-Surma

Miejsce

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych pl. Kilińskiego 8; sala P-10

lP

3

Dzień

Wtorek

Godzina

18.00-19.30

Prowadzący

Aneta Palmowska-Surma

Miejsce

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych pl. Kilińskiego 8; sala P-10

BRYDŻ

lP

1

Dzień

środa

Godzina

18.00

Prowadzący

Marek Beker

Miejsce

MOK- ul. Mielczarskiego 1

PROMOCJA ZDROWIA

lP

1

Dzień

środa

Godzina

16.00-17.00-G
17.00-18.00-P

Prowadzący

Zofia Trubowicz

Miejsce

Szkoła Podstawowa nr 8, Leśmiana 1

lP

2

Dzień

środa

Godzina

18.00-19.00-G
19.00-20.00-P

Prowadzący

Zofia Trubowicz

Miejsce

Szkoła Podstawowa nr 8, Leśmiana 1

lP

3

Dzień

czwartek

Godzina

17.00-18.00-G
18.00-19.00-P

Prowadzący

Zofia Trubowicz

Miejsce

Szkoła Podstawowa nr 8, Leśmiana 1

PSYCHOLOGIA

lP

1

Dzień

Wtorek

Godzina

16.30-18.00

Prowadzący

Wanda Baranowska

Miejsce

MOK- ul. Mielczarskiego 1

lP

2

Dzień

Wtorek

Godzina

18.00-19.30

Prowadzący

Wanda Baranowska

Miejsce

MOK- ul. Mielczarskiego 1

TERAPIA RUCHEM

lP

1

Dzień

Wtorek i Czwartek

Godzina

18.00-19.30

Prowadzący

Mateusz Matusiak

Miejsce

MOK- ul. Mielczarskiego 1

AEROBIK W WODZIE

lP

1

Dzień

Środa

Godzina

11.20-12.00
12.00-12.40
20.00-20.40
20.40-21.20

Prowadzący

Mateusz Matusiak

Miejsce

MOK- ul. Mielczarskiego 1

JOGA

lP

1

Dzień

Czwartek

Godzina

14.00-15.00

Prowadzący

Katarzyna Piechol

Miejsce

MOK- ul. Mielczarskiego 1

lP

2

Dzień

Środa

Godzina

16.30-17.30

Prowadzący

Katarzyna Piechol

Miejsce

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych pl. Kilińskiego 8; P1- mała sala - lustra

TERAPIA TAŃCEM

lP

1

Dzień

Środa i Piątek

Godzina

16.45-17.45
16.30-17.15

Prowadzący

Anna Wasiak

Miejsce

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych pl. Kilińskiego 8; sala P1 DS- duża sala

KINEZJOLOGIA

lP

1

Dzień

Czwartek

Godzina

15.00-16.00

Prowadzący

Aleksandra Leszczyńska

Miejsce

MOK, ul. Mielczarskiego 1

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

lP

1

Dzień

Czwartek

Godzina

16.00-17.30

Prowadzący

Magdalena Paszkiewicz

Miejsce

MOK, ul. Mielczarskiego 1

ZDROWY KRĘGOSŁUP

lP

1

Dzień

Poniedziałek

Godzina

16.30 -17.15-G
17.15 -18.00-G
18.00-18.45-P

Prowadzący

Anna Wasiak

Miejsce

Szkoła Podstawowa Nr 8, Leśmiana 1 mała sala gimnastyczna

PŁASKI BRZUCH

lP

1

Dzień

Poniedziałek i Środa

Godzina

15.30-16.15-G
18.00-18-45-P

Prowadzący

Anna Wasiak

Miejsce

Szkoła Podstawowa Nr 8, Leśmiana 1 mała sala gimnastyczna

PILATES

lP

1

Dzień

Czwartek

Godzina

13.00-14.00

Prowadzący

Katarzyna Piechol

Miejsce

MOK, ul. Mielczarskiego 1

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami!