OFERTA

Edukacja kształtowanie postaw prozdrowotnych realizacja pasji i zainteresowań integracja społeczna

 1. wykłady specjalistów z różnych dziedzin
 2. lektoraty języków obcych (j. angielski, j. niemiecki)
 3. praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej
 4. koła zainteresowań (Klub Twórczości Rozmaitej -piosenka, taniec , teatr)
 5. wycieczki turystyczne i krajoznawcze
 6. pomoc koleżeńska
 7. sekcja promocji zdrowia w formie ćwiczeń gimnastycznych i zajęć na pływalni
 8. sekcje zdrowy kręgosłup
 9. sekcje informatyczne o zróżnicowanym poziomie
 10. sekcja rękodzieła
 11. sekcje psychologii
 12. sekcje aerobiku w wodzie
 13. sekcje terapii ruchem
 14. sekcje jogi
 15. sekcje pilatesu
 16. sekcje terapii tańcem
 17. sekcja kinezjologii
 18. sekcja fotografii
 19. sekcja malarstwa i rysunku
 20. sekcja mnemotechnik
 21. sekcja kulturoznawstwa
 22. olimpijska sekcja pływacka UTW – Zgierz
 23. Akademia Nordic Walking
 24. Sekcja brydża

Opinie Studentów ZU3W