UWAGA !!! informacje ważne na maj i czerwiec  

1.Zapisy na zajęcia programowe w roku akademickim 2023/2024 prowadzone będą w poniedziałki i czwartki od 1 do 30 czerwca br. Przy rejestracji do danej sekcji należy wykazać niezaleganie za składkę członkowską oraz wnieść opłatę za uczestnictwo w pierwszym semestrze wg nowych stawek (w załączniku poniżej).

2.Od nowego roku akademickiego 2023/2024 wzrastają opłaty za uczestnictwo w poszczególnych sekcjach programowych.

Zarząd Stowarzyszenia działając na podstawie § 26, pkt 6 w związku z § 27, pkt 2,5,7,8 Statutu Stowarzyszenia ZU3W, Zarząd podjął Uchwałę nr 1/Z/16.03.2023/NS w sprawie przyjęcia nowych, podwyższonych opłat za uczestnictwo w zajęciach programowych w poszczególnych sekcjach. Dokumenty i szczegółowe informacje w biurze Stowarzyszenia.

Załącznik
do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia ZU3W
Nr 1/Z/16-03-2023  z dnia 16 marca 2023 r.
Lp. Sekcja Termin i miejsce zajęć Wysokość opłaty semestralnej

za zajęcia programowe

w ramach sekcji

PLN

1 INFORMATYKA

 

Poniedziałek 16.30-18.00

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zgierzu,
ul. Łódzka 2;
pracownia ICT

90,-
2 JĘZYK ANGIELSKI

 

Wtorek 16.30 -18.00

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zgierzu,
ul. Łódzka 2;
pracownia języków obcych

120,-
3 PSYCHOLOGIA

 

Wtorek

16.30-18.00;   18.00-19.30

Stary Młyn w Zgierzu, ul. Długa 41A

 

120,-
4 PROMOCJA ZDROWIA

G+P

Środa

16.00-17.00-G ; 17.00-18.00-P
18.00-19.00-G ;  19.00-20.00-P

 

Czwartek

17.00-18.00-G ;  18.00-19.00-P

 

Szkoła Podstawowa nr 8, Leśmiana 1

 

150,-
5 TERAPIA RUCHEM

 

 

Wtorek i Czwartek

10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45

 

Stary Młyn w Zgierzu, ul. Długa 41A

 

150,-
6 AEROBIK W WODZIE

G+P

Środa

11.20-12.00
12.00-12.40
20.00-20.40

Łaźnia Miejska, ul. Łęczycka 24

 

150,-
7 TERAPIA TAŃCEM

 

Środa

16.30-17.30
Piątek

16.30-17.30

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zgierzu,
ul. Łódzka 2; sala gimnastyczna

 

130,-
8 ZDROWY KRĘGOSŁUP

G+P

Poniedziałek

16.30 – 17.15-G;  18.00 – 18.45-P
17.15 – 18.00-G ; 18.45 – 19.30-P
Szkoła Podstawowa Nr 8, Leśmiana 1 sala gimnastyczna

 

150,-
9 PŁASKI BRZUCH

G+P

Poniedziałek

15.45-16.30-G
Środa
18.00-18-45-P

Szkoła Podstawowa Nr 8, Leśmiana 1 mała sala gimnastyczna

 

150,-
10 JOGA

 

Czwartek

14.00-15.00

Stary Młyn w Zgierzu, ul. Długa 41A

 

120,-
11 KINEZJOLOGIA

 

Czwartek

15.00-16.00

Stary Młyn w Zgierzu, ul. Długa 41A

 

120,-
12 PILATES

 

Czwartek

13.00-14.00

Stary Młyn w Zgierzu, ul. Długa 41 A

 

120,-
13 RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

 

Czwartek

16.00-18.00

Stary Młyn w Zgierzu, ul. Długa 41A

 

90,-

Objaśnienia:
symbol G oznacza Gimnastyka; symbol P – Pływalnia

 

 

3. W czerwcu będzie możliwe również przystąpienie do Stowarzyszenia. Do deklaracji (pobranej w biurze lub ze strony internetowej) należy dołączyć 2 fotografie. Wpłata wpisowa 20 zł, składka członkowska za 2023 rok – 40 zł.

 

4.W dniu 5.06.2023 wyjazd do Uniejowa. W ramach programu udział w prelekcji o tematyce senioralnej (2h, przerwa kawowa, lunch), a następnie pobyt na termach (2h). Zapisy i wpłaty 25 zł przyjmowane są w biurze ZU3W do 22 maja.

Ps. Ze względów organizacyjnych nie odbędzie się majowy wyjazd do Term Poddębice.

5.Zakończenie roku akademickiego17.06.2023 w godz. 10.3o-15 Park Kulturowy Miasto Tkaczy. W programie wręczenie dyplomów, poczęstunek i wspólna zabawa.  Zapisy i wpłaty 30 zł w biurze ZU3W do 10 czerwca. Przed spotkaniem odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia- informacja szczegółowa w osobnym ogłoszeniu.

6.UWAGA!   Do 19.06. włącznie, w biurze ZU3W można wypełnić wniosek o wydanie Wojewódzkiej Karty Seniora. Dla słuchaczy ZU3W odbiór karty będzie możliwy także w biurze, od 26.06.

Poniżej informacja dotycząca karty

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?

  • Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego

Jakie są korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

  • Karta upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu, których wykaz znajduje się na niniejszej stronie (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/ Aktualny Katalog Ulg) lub na stronach internetowych www.bip.rcpslodz.plwww.bip.lodzkie.pl
  • Karta wydawana jest bezpłatnie
  • Karta jest bezterminowa

Jakie są warunki otrzymania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

  • złożenie wniosku

Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

  • Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel.: 42 203 48 78 Godziny pracy urzędu pn. – pt.: 8:00 – 16:00
  • Karta wydawana jest w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku
  • Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku
  • Odbioru karty może dokonać Wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia za okazaniem dowodu tożsamości
  • Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/Wnioski i inne dokumenty) lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

 

Zarząd ZU3W /mł/