ZMIANY w ZU3W po WALNYM ZEBRANIU

Na Walnym Zebraniu 29.09.2022 ustępujący Zarząd rozliczył się z działalności w mijającej kadencji. Uzyskał absolutorium i kolejną dozę zaufania potwierdzoną wynikami głosowania w nowych wyborach do władz Stowarzyszenia.
Walne Zebranie podjęło uchwały o powołaniu organów  Stowarzyszenia na kolejną kadencję do września 2025 roku. Życzymy nieustającej skuteczności.

Zarząd:

 • Małgorzata Łęcka – prezes Stowarzyszenia/przewodnicząca Zarządu
 • Elżbieta Dynek – wiceprezes Stowarzyszenia/wiceprzewodnicząca Zarządu
 • Alfreda Witczak – skarbnik Stowarzyszenia
 • Elżbieta Łuczak -członkini Zarządu
 • Teresa Bartczak – członkini Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Zofia Rożniata – przewodnicząca Komisji
 • Teresa Czaplińska – wiceprzewodnicząca Komisji
 • Dorota Olczak – sekretarz Komisji

Zespół Mediacyjny:

 • Zofia Talarowska – przewodnicząca Zespołu
 • Stanisława Miałkowska – wiceprzewodnicząca Zespołu
 • Teresa Florczak – sekretarz Zespołu