WYKŁAD otwarty w ZU3W – 15.03.2024

Szanowni Państwo
W piątek, 15 marca 2024 o godz. 15.45, Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza do sali 104 w Urzędzie Miasta Zgierza na wykład otwarty dla słuchaczy
i społeczności lokalnej „na temat zdrowia… „
Wykład wzbogacony jest o badania i rozmowy ze specjalistami (kardiolog, farmaceuta, pielęgniarka oddziałowa, koordynator programu KOS-zawał; pomiar ciśnienia, analiza składu masy ciała (waga specjalistyczna – stoisko Narodowego Funduszu Zdrowia); przegląd suplementów diety i porady dotyczące przyjmowania leków)
Do przygotowania prezentacji zaprosiliśmy Fundację „Z sercem do pacjenta”.
Proszę o wzajemne przekazywanie niniejszej informacji.
Przebieg spotkania:
15.45 – 16.00 badania przesiewowe, przegląd lekowy, analiza składu masy ciała (NFZ)
16.00 – 16.10 powitanie uczestników Małgorzata Łęcka- prezes UTW, Justyna Jakubów Fundacja
16.10 – 16.30 „Życie ze stymulatorem serca” – dr Waldemar Wojsznis, kardiolog Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Sercowo-Naczyniowe w Zgierzu
16.30 – 16.50 „Woda dla serca” – mgr Liliana Krzesińska vel Rosiak, pielęgniarka oddziałowa Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Sercowo-Naczyniowe w Zgierzu
16.50 – 17.10 „Pozytywne i negatywne aspekty suplementów diety” – mgr Przemysław Bartoszewski, farmaceuta Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Sercowo-Naczyniowe w Zgierzu
17.10 – 17.30 konsultacje kardiolog, farmaceuta, pokaz sprzętu wykorzystywanego do implantacji, stoisko NFZ
Zarząd Stowarzyszenia ZU3W
/mł/