ZAPROSZENIE do naszego MUZEUM

Muzeum Miasta Zgierza zaprasza studentów ZU3W na LXIX Zgierskie Spotkania Muzealne, które odbędą się w Muzeum, w najbliższy czwartek 16.11.2023 r., o godzinie 18:00.

Gościem na spotkaniu, po raz kolejny, będzie prof. dr hab. Krzysztof Cyrek.

Krzysztof Cyrek jest profesorem archeologii, badaczem starszej i środkowej epoki kamienia w Środkowo-Wschodniej Europie. Prowadził liczne badania w Polsce środkowej, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na Kujawach oraz na Ukrainie i Morawach.

Tematyka spotkania wciąż budzi zainteresowanie wielu pokoleń. Dowiemy się, jaki jest obecny stan wiedzy na temat naszych przodków — dawnych mieszkańców jaskiń. Przekazujcie sobie wzajemnie tę informację, bo zawsze warto wiedzieć, a pogoda sprzyja odwiedzaniu miejsc przyjaznych Seniorom 🙂

/mł/