WYKŁAD AUDYTORYJNY – 31 marca 2023

W dniu 31 marca br. o godz. 16 zapraszamy do Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu przy 3 Maja 46 (dawne Kolegium Nauczycielskie) na wykład pt. Zagrożenia dla zdrowia człowieka ukryte w słodyczach, przekąskach i napojach.
Wykład dostarczy wiedzy jaki wpływ ma przetworzona przemysłowo żywność (słodycze, przekąski, napoje) pełne pustych kalorii i dodatków „E” na zakłócenia ludzkiego mikrobiomu, gwaranta odporności oraz wzrost zachorowań na cukrzycę, alergie, ADHD, otyłość, nowotwory, próchnicę.
Wykładane treści znajdują potwierdzenie w wynikach badań zawartych w raporcie Najwyższej Izby Kontroli pn. „E” w żywności bez kontroli ” na tle badań własnych prof. A.Głowackiej.
Prowadząca: Prof. Anna Głowacka, emerytowany profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Całe życie zawodowe związana z tą Uczelnią. Przez ostatnie 14 lat kierowała Zakładem Biologii Środowiskowej na Wydziale Wojskowo -Lekarskim Uniwersytetu Medycznego . Współpracuje z Fundacją Zdrowia Dr Ratha w Kalifornii.
Fundacja Zdrowia dr Ratha jest organizacją non- profit zajmującą się poprawą ludzkiego zdrowia na skalę światową. Cel ten jest osiągany poprzez badania naukowe ,edukację zdrowotną oraz obronę praw pacjenta w zakresie swobodnego wyboru terapii naturalnych. Badania naukowe są prowadzone przez Instytut Badawczy Medycyny Komórkowej dr Ratha, którym kieruje Polka dr Aleksandra Niedźwiecki. Instytut ma siedzibę w Kalifornii i jest wiodącą na świecie placówką naukową oferująca nowatorskie podejście w zwalczaniu wielu chorób oraz przedstawiający naukowo udokumentowane naturalne metody kontroli wielu problemów zdrowia.