WYKŁAD AUDYTORYJNY – 28.10.2022

W dniu 28.10.2022 o godz. 16 zapraszamy do Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu przy 3 Maja 46 (dawne Kolegium Nauczycielskie) na wykład pt. Historia kina – kino kobiet, który poprowadzi dr Beata Lisowska.

Wykład poświęcony kinu kobiet to spojrzenie na sztukę filmową z kobiecego punktu widzenia. Poszukamy wątków kobiecych w historii kina. Przywołane zostaną najwybitniejsze realizacje filmowe, w których kobiety są reżyserkami lub bohaterkami filmowymi. Spotkanie ukaże słynne postaci kobiece, ze szczególnym uwzględnieniem portretów we współczesnym kinie polskim (jak filmy o Marii Skłodowskiej-Curie, Kalinie Jędrusik czy Michalinie Wisłockiej).

Prowadząca:

dr Beata Lisowska – kulturoznawczyni i antropolog kultury, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, koordynatorka projektów edukacyjnych w kształceniu osób dorosłych, od kilkunastu lat prowadzi zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku (w Łodzi, Lublinie), współpracuje z organizacjami pozarządowymi przy projektach łączących pokolenia, działaniach edukacji regionalnej, kultury i sztuki.W pracy akademickiej zajmuje się nauką o filmie, mediach, kulturze wizualnej. Jest adiunktem w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, pracowała
w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie oraz na Uniwersytecie Łódzkim jako kierownik Centrum Kultury, gdzie koordynowała wydarzenia artystyczne i kulturalne.