XIV Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci wiek na start” 2022

Mimo, że z wiekiem organizm zaczyna pracować na zwolnionych obrotach, senior nie przestaje być aktywnym. Wciąż pracuje nad kondycją fizyczną, by zachować sprawność. Dlatego nie wyobrażamy sobie Olimpiady „Trzeci wiek na start” bez nas. Już dwunasty raz uczestniczyli w niej Studenci Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zdrowa rywalizacja przynosi satysfakcję, co jest bardzo ważne dla zdrowia psychicznego, a ponadto obcowanie z innymi ludźmi – pozytywnie wpływa na życie towarzyskie.

Tegoroczna, XIV Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci wiek na start” odbyła się 16 i 17 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Uroczyście otworzył ją wiceminister sportu Andrzej Gut-Mostowy. Nasz dwunasty już udział w wydarzeniu wsparli finansowo Zarząd Powiatu Zgierskiego oraz Gmina Miasto Zgierz. Dziękujemy Panu Prezydentowi i Panu Staroście.

Impreza, jak zawsze,  miała fantastyczną oprawę.  Zawody poprzedził kolorowy korowód  zawodników  prezentujących  regionalne  stroje, następnie  zapalono  znicz  olimpijski.  Były również  medale i upominki dla najlepszych.  W zmaganiach sportowych uczestniczyło 687 zawodników reprezentujących 55 drużyn z: Polski , Ukrainy , Włoch , Słowacji i Grecji . Najmłodsi mieli po 60, najstarszy 94 lata

Nasza 24osobowa reprezentacja rywalizowała w 8 konkurencjach:

– pływanie – Bogdan Skonieczka,  Zenona Pawluczuk, Jacek Andrzejewski

– bieg na 60m  – Andrzej Matusiak, Anna Boś,  Jolanta Wodzyńska

– bieg na 150m – Henryk Ciapczyński, Halina Dębińska

– pchnięcie kulą – Maria Wojda, Lech Wasilewski

– przełaje rowerowe –  Jan Bania, Marian Kupis, Teresa Kostrzewska

– turniej Boule – Grzegorz Nyczaj

– tenis stołowy – Waldemar Kurzawa

– turniej łuczniczy – Grażyna Stangel

Zawody odbywały się z udziałem publiczności. Kibice mocno wspierali naszą drużynę, bo konkurencja była silna. Na szyjach zawodniczek i zawodników zawisły medale za udział i udało się zebrać sporą liczbę punktów drużynowo, dlatego wciąż pełni optymizmu obmyślamy strategię na kolejną Olimpiadę. Zachęcamy do zgłaszania swoich ukrytych talentów sportowych, w biurze ZU3W. Nie dajemy się stagnacji
i żadnym pandemiom. Dbajmy o siebie. Przed nami jeszcze wiele wyzwań. Kto wie, może ziści się marzenie o Łucku na Ukrainie. Eh … może kiedyś …? Dziś, wszyscy mogą czuć się zwycięzcami. Pokonali własne ograniczenia, dowiedli wielkiej waleczności i zaprezentowali postawę sportową, godną naśladowania. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy  wszystkim zawodnikom! – za waleczność, sportową postawę i ogromne emocje!

Sportowym zmaganiom towarzyszyły prozdrowotne wydarzenia: spotkania, warsztaty, panele dyskusyjne, wystawy oraz występy artystyczne. Istotne znaczenie dla ruchu seniorskiego miała konferencja pod hasłem „Porozmawiajmy o sporcie i zdrowiu”, podczas której Seniorzy i zaproszeni Goście (przedstawiciele MRPiPS, MSiT
oraz śląskiego samorządu) rozmawiali o dotychczasowych osiągnięciach,  problemach
i wyzwaniach polityki senioralnej.

Organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach we współpracy z  Akademią Wychowania Fizycznego i Medycznego na Rzecz Rodziny i Seniorów,
a partnerem Województwo Śląskie.