Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ZU3W z 6.09.2021r.

  1. Zgodnie z Uchwałą nr 5/W-S/2021 Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku z dnia 6 września 2021 roku, podjętą na podstawie § 22 ust. 2 pkt 8 Statutu Stowarzyszenia,  od 2021 roku wysokość składki członkowskiej wynosi 40 zł. Osoby, które wpłaciły niższą składkę, uprzejmie prosimy o dopłatę do kwoty uchwalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  2. Zgodnie z Uchwałą nr 1/Z/2021 Zarządu Stowarzyszenia Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku z dnia 2 września 2021 r. podjętą na podstawie § 27 pkt 2 i pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku, od 2021 roku kwota opłaty wpisowej dla kandydatów członkostwa w Stowarzyszeniu  wynosi 20 zł.
  3. Zgodnie z Uchwałą nr 1/Z/2021 Zarządu Stowarzyszenia Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku z dnia 8 września 2021 r. podjętą na podstawie § 27 pkt 2, w związku z § 27 pkt 7 i pkt 8 Statutu Stowarzyszenia Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku, w roku akademickim 2021/2022 zmianie uległy opłaty za udział w zajęciach programowych w ramach poszczególnych sekcji.

1) lektorat języka angielskiego – 100 zł
2) sekcja promocja zdrowia (G+P) – 120 zł
3) sekcja zdrowy kręgosłup (G+P) – 110 zł
4) sekcja informatyczna – 70 zł
5) sekcja rękodzieło artystyczne – 70 zł
6) sekcja płaski brzuch (G+P) – 110 zł
7) sekcja aerobik w wodzie – 120 zł
8) sekcja terapia ruchem – 110 zł
9) sekcja joga – 110 zł
10) sekcja pilates – 110 zł
11) sekcja terapia tańcem – 100 zł
12) sekcja kinezjologia – 100 zł
13) sekcja psychologia – 90 zł

Zarząd ZU3W
Małgorzata Łęcka – prezes ZU3W