Powiększ litery: -A +A

Logowanie

Dzisiaj jest
Piątek
3 grudnia 2021
Imieniny obchodzą
Franciszek, Kasjan, Ksawery, Lucjusz, Unimir
Do końca roku zostało
29 dni

Kalendarz

poprzednim miesiącu grudzień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 48 1 2 3 4 5
week 49 6 7 8 9 10 11 12
week 50 13 14 15 16 17 18 19
week 51 20 21 22 23 24 25 26
week 52 27 28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń
Start O nas Regulamin uczestnictwa w zajęciach ZU3W
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROGRAMOWYCH I POZA-PROGRAMOWYCH. PDF Drukuj

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr 1 Zarządu Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dnia1 grudnia 2014 roku

R e g u l a m i n uczestnictwa słuchaczy Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w zajęciach programowych i poza-programowych

§ 1
Zajęcia programowe
1.Każdy słuchacz ZU3W może uczestniczyć w dowolnym rodzaju i dowolnej liczbie zajęć. 2.Udział w wykładach audytoryjnych jest bezpłatny, a obecność słuchaczy jest niepisanym obowiązkiem. 3.Stuprocentowa frekwencja jest premiowana. Sposób i zakres premiowania ustala Zarząd adekwatnie do możliwości.

§ 2
1.Uczestnictwo w regularnych zajęciach wymaga zapisania się – w terminie do końca czerwca każdego roku - w biurze ZU3W (Zgierz, ul. Łęczycka 24). 2.Limit miejsc jest ograniczony w zależności od warunków koniecznych do spełnienia w celu prawidłowej realizacji zajęć.
3.Uczestnictwo słuchacza w zajęciach programowych rozpoczyna się po wniesieniu opłaty ustalonej dla danego rodzaju zajęć.
4.Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu - z wyłączeniem świąt, wakacji, ferii - zgodnie z planem opublikowanym na stronie internetowej ZU3W.
§ 3
1.Opłaty za regularne zajęcia wnosi się w terminach publicznie ogłaszanych przez Zarząd ZU3W w ustalony sposób.
2.Wpłata decyduje o rezerwacji miejsca. Brak wpłaty oznacza brak rezerwacji. Możliwy jest wtedy udział w zajęciach tylko pod warunkiem, że nadal będą wolne miejsca w grupie.
3.Dołączenie do istniejącej grupy jest możliwe w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć, przy zachowaniu tej samej opłaty
4.Dokonane wpłaty można wycofać lub przesunąć jako płatność za inne zajęcia w terminie do końca października danego roku.

§ 4
1.Z zajęć może korzystać tylko osoba, która jest zapisana i opłaciła udział. W wyjątkowych sytuacjach (np. choroba, długi wyjazd) może ona wskazać zastępcę. Taki przypadek należy zgłosić niezwłocznie w biurze ZU3W.
2.ZU3W zastrzega możliwość rozpoczęcia toku zajęć z opóźnieniem lub odwołania ich, jeśli liczba zgłoszeń okaże się niewystarczająca do utworzenia grupy.
3.Grupa powinna liczyć min. 15 osób. Mniejsza liczebność jest dopuszczalna w przypadku zajęć warsztatowych z dziedzin, które dla określonej grupy są szczególnie ważne i potrzebne.
4.W wypadku nieuruchomienia grupy, wpłacone opłaty są zwracane lub, na życzenie uczestnika, przesuwane na opłacenie innych zajęć.
5.Zwroty w przypadku zdarzeń losowych będą rozpatrywane indywidualnie pod warunkiem zgłoszenia zdarzenia, niezwłocznie po jego wystąpieniu.

§ 5
1. Zajęcia regularne w jednym semestrze trwają przez 15 spotkań. W przypadku na przykład choroby wykładowcy, gdy zajęcia nie mogą odbywać się w danym dniu, podlegają odpracowaniu w terminie ustalonym przez wykładowcę/trenera z Grupą
2.ZU3W zastrzega ponadto możliwość - w wyjątkowych sytuacjach - zmiany wykładowcy/trenera, zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć.
3.Udział w zajęciach, Uczestnik potwierdza podpisem na liście obecności.

§ 6
1.W przypadku zajęć fizycznych (m.in. joga, aqua aerobic, terapia ruchem, terapia tańcem, pilates) ZU3W nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nieostrożnego ćwiczenia. 2.Osoby biorące udział w zajęciach deklarują, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w zajęciach uczestniczą na własną odpowiedzialność. Mają też prawo odmówić wykonania danego ćwiczenia, jeśli uważają że jest dla nich niewskazane lub za trudne. 3.Osobom z problemami zdrowotnymi (np. urazy kręgosłupa lub stawów) doradza się wcześniejszą konsultację z lekarzem prowadzącym.

§ 7
1.ZU3W nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscach odbywania zajęć. 2.Uczestnicy powinni zachować ostrożność i wzmożoną uwagę oraz stosować się do obowiązujących regulaminów ustanawianych przez gospodarzy obiektów.

§ 8
Zajęcia poza-programowe
1.Zajęcia poza-programowe organizowane przez ZU3W, realizowane są na zasadach ogłaszanych podczas wykładów lub na stronie internetowej oraz systemem e-mail na adresy poczty internetowej podane przez słuchaczy.
2.Dla rzetelnego i sprawnego komunikowania się, każdy słuchacz proszony jest o zarejestrowanie się na stronie internetowej, klikając link „nie masz konta zarejestruj się”- to gwarantuje otrzymanie wszystkich informacji.

§ 9

1.Osoby dokonujące zapisu i wpłaty, przekazują swoje dane kontaktowe każdorazowo - świadomie i dobrowolnie – (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz nazwę wybranych zajęć i jeden z ustalonych terminów. Osoby, które nie przekażą danych, nie będą powiadamiane o ewentualnych zmianach.
2.Przekazanie danych jest równoznaczne ze zgodą na ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie na potrzeby realizacji programu działania ZU3W, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182).

§ 10
1.W przypadku wydarzeń organizowanych przez ZU3W, finansowanych w całości przez uczestników-słuchaczy ZU3W, osoby towarzyszące wnoszą opłaty w takiej samej wysokości, co słuchacze.
2.W przypadku wydarzeń finansowanych z budżetu ZU3W, osoby towarzyszące wpłacają kwotę powiększoną o kwotę dofinansowania.
3.Wydarzenia organizowane przez ZU3W są otwarte. Decydującym kryterium udziału jest zgłoszenie w wyznaczonym terminie lub do wyczerpania możliwości.

ZARZĄD ZU3W

 
RocketTheme Joomla Templates