Powiększ litery: -A +A

Logowanie

Dzisiaj jest
Wtorek
21 maja 2019
Imieniny obchodzą
Donat, Donata, Jan, Kryspin, Przecława, Pudens, Tymoteusz, Walenty, Wiktor, Wiktoriusz
Do końca roku zostało
225 dni

Kalendarz

poprzednim miesiącu maj 2019 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 18 1 2 3 4 5
week 19 6 7 8 9 10 11 12
week 20 13 14 15 16 17 18 19
week 21 20 21 22 23 24 25 26
week 22 27 28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

sobota, 25 Maj 09:00
Akademia NW
sobota, 1 Cze 09:00
Akademia NW
Start O nas Regulamin uczestnictwa w zajęciach ZU3W
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROGRAMOWYCH I POZA-PROGRAMOWYCH. PDF Drukuj

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr 1 Zarządu Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dnia1 grudnia 2014 roku

R e g u l a m i n uczestnictwa słuchaczy Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w zajęciach programowych i poza-programowych

§ 1
Zajęcia programowe
1.Każdy słuchacz ZU3W może uczestniczyć w dowolnym rodzaju i dowolnej liczbie zajęć. 2.Udział w wykładach audytoryjnych jest bezpłatny, a obecność słuchaczy jest niepisanym obowiązkiem. 3.Stuprocentowa frekwencja jest premiowana. Sposób i zakres premiowania ustala Zarząd adekwatnie do możliwości.

§ 2
1.Uczestnictwo w regularnych zajęciach wymaga zapisania się – w terminie do końca czerwca każdego roku - w biurze ZU3W (Zgierz, ul. Łęczycka 24). 2.Limit miejsc jest ograniczony w zależności od warunków koniecznych do spełnienia w celu prawidłowej realizacji zajęć.
3.Uczestnictwo słuchacza w zajęciach programowych rozpoczyna się po wniesieniu opłaty ustalonej dla danego rodzaju zajęć.
4.Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu - z wyłączeniem świąt, wakacji, ferii - zgodnie z planem opublikowanym na stronie internetowej ZU3W.
§ 3
1.Opłaty za regularne zajęcia wnosi się w terminach publicznie ogłaszanych przez Zarząd ZU3W w ustalony sposób.
2.Wpłata decyduje o rezerwacji miejsca. Brak wpłaty oznacza brak rezerwacji. Możliwy jest wtedy udział w zajęciach tylko pod warunkiem, że nadal będą wolne miejsca w grupie.
3.Dołączenie do istniejącej grupy jest możliwe w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć, przy zachowaniu tej samej opłaty
4.Dokonane wpłaty można wycofać lub przesunąć jako płatność za inne zajęcia w terminie do końca października danego roku.

§ 4
1.Z zajęć może korzystać tylko osoba, która jest zapisana i opłaciła udział. W wyjątkowych sytuacjach (np. choroba, długi wyjazd) może ona wskazać zastępcę. Taki przypadek należy zgłosić niezwłocznie w biurze ZU3W.
2.ZU3W zastrzega możliwość rozpoczęcia toku zajęć z opóźnieniem lub odwołania ich, jeśli liczba zgłoszeń okaże się niewystarczająca do utworzenia grupy.
3.Grupa powinna liczyć min. 15 osób. Mniejsza liczebność jest dopuszczalna w przypadku zajęć warsztatowych z dziedzin, które dla określonej grupy są szczególnie ważne i potrzebne.
4.W wypadku nieuruchomienia grupy, wpłacone opłaty są zwracane lub, na życzenie uczestnika, przesuwane na opłacenie innych zajęć.
5.Zwroty w przypadku zdarzeń losowych będą rozpatrywane indywidualnie pod warunkiem zgłoszenia zdarzenia, niezwłocznie po jego wystąpieniu.

§ 5
1. Zajęcia regularne w jednym semestrze trwają przez 15 spotkań. W przypadku na przykład choroby wykładowcy, gdy zajęcia nie mogą odbywać się w danym dniu, podlegają odpracowaniu w terminie ustalonym przez wykładowcę/trenera z Grupą
2.ZU3W zastrzega ponadto możliwość - w wyjątkowych sytuacjach - zmiany wykładowcy/trenera, zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć.
3.Udział w zajęciach, Uczestnik potwierdza podpisem na liście obecności.

§ 6
1.W przypadku zajęć fizycznych (m.in. joga, aqua aerobic, terapia ruchem, terapia tańcem, pilates) ZU3W nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nieostrożnego ćwiczenia. 2.Osoby biorące udział w zajęciach deklarują, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w zajęciach uczestniczą na własną odpowiedzialność. Mają też prawo odmówić wykonania danego ćwiczenia, jeśli uważają że jest dla nich niewskazane lub za trudne. 3.Osobom z problemami zdrowotnymi (np. urazy kręgosłupa lub stawów) doradza się wcześniejszą konsultację z lekarzem prowadzącym.

§ 7
1.ZU3W nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscach odbywania zajęć. 2.Uczestnicy powinni zachować ostrożność i wzmożoną uwagę oraz stosować się do obowiązujących regulaminów ustanawianych przez gospodarzy obiektów.

§ 8
Zajęcia poza-programowe
1.Zajęcia poza-programowe organizowane przez ZU3W, realizowane są na zasadach ogłaszanych podczas wykładów lub na stronie internetowej oraz systemem e-mail na adresy poczty internetowej podane przez słuchaczy.
2.Dla rzetelnego i sprawnego komunikowania się, każdy słuchacz proszony jest o zarejestrowanie się na stronie internetowej, klikając link „nie masz konta zarejestruj się”- to gwarantuje otrzymanie wszystkich informacji.

§ 9

1.Osoby dokonujące zapisu i wpłaty, przekazują swoje dane kontaktowe każdorazowo - świadomie i dobrowolnie – (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz nazwę wybranych zajęć i jeden z ustalonych terminów. Osoby, które nie przekażą danych, nie będą powiadamiane o ewentualnych zmianach.
2.Przekazanie danych jest równoznaczne ze zgodą na ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie na potrzeby realizacji programu działania ZU3W, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182).

§ 10
1.W przypadku wydarzeń organizowanych przez ZU3W, finansowanych w całości przez uczestników-słuchaczy ZU3W, osoby towarzyszące wnoszą opłaty w takiej samej wysokości, co słuchacze.
2.W przypadku wydarzeń finansowanych z budżetu ZU3W, osoby towarzyszące wpłacają kwotę powiększoną o kwotę dofinansowania.
3.Wydarzenia organizowane przez ZU3W są otwarte. Decydującym kryterium udziału jest zgłoszenie w wyznaczonym terminie lub do wyczerpania możliwości.

ZARZĄD ZU3W

 
RocketTheme Joomla Templates