Powiększ litery: -A +A

Menu witryny

Logowanie

Dzisiaj jest
Sobota
8 maja 2021
Imieniny obchodzą
Dezyderia, Ilza, Marek, Michał, Piotr, Stanisław
Do końca roku zostało
238 dni

Kalendarz

poprzednim miesiącu maj 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31

Najbli?sze wydarzenia

Brak wydarzeń
Start
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:996. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:996. Error 9: Invalid character
Witaj na stronie startowej
ZU3W zagra?o z NAJPI?KNIEJSZ? ORKIESTR? ?WIATA PDF Drukuj
poniedziałek, 25 stycznia 2021 09:42

Drodzy Studenci,

ZU3W zagra?o z NAJPI?KNIEJSZ? ORKIESTR? ?WIATA po raz DZIEWI?TY!!!
Zbierali?my kas? na naszych sobotnich kijkowych marszach, na ulicy, w siedzibie.

Znowu si? uda?o...nasza puszka by?a p?kata. Uda?o si? zebra? 1 955,27 z?. BRAWO MY !!!

Dzi?kujemy za ka?dy grosik, u?miech, mi?y gest. Pi?knie jest gra? razem.

Do zobaczenia za rok...SIEMA U?miech

Więcej…
 
DOBRY GEST - ZDROWSZE ?YCIE - 29 WO?P PDF Drukuj
wtorek, 19 stycznia 2021 09:22

Kochani, zbli?a si? 31 stycznia - 29 Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. Jeste?my na posterunku. Zawsze! Tam, gdzie nas potrzebuj?!

Kolejny raz otwieramy nasze serca i POMAGAMY. Niestety w trudnej sytuacji, bo

Więcej…
 
DLA BABCI I DZIADKA PDF Drukuj
czwartek, 21 stycznia 2021 14:11

DLA BABCI I DZIADKA

Chocia? nie macie ju? nastu lat,
U stp Wam le?y wci?? ca?y ?wiat.
To jest dopiero jesie? ?ycia,
Taki wiele macie do odkrycia!
Wi?c w Ciechocinku na imprezie
Ta?czcie do rana, ile wlezie.
Co tam ciasteczka, co tam kawa!
Wszak rado?niejsza jest zabawa!

Więcej…
 
PDF Drukuj
środa, 23 września 2020 10:26

W minion? niedziel?, 20 wrze?nia, odby?a si? XII Mi?dzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetw Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych Trzeci Wiek na Start

Olimpiada Sportowa UTW zrodzi?a si? w ?azach k/Zawiercia i przez 11 lat to ?azy budowa?y olimpijsk? wiosk? dla sportowych Seniorw.

Jednak ten rok jest wyj?tkowy i niewiele brakowa?o, aby sytuacja epidemiczna w kraju przerwa?a pi?kn? histori? seniorskiego olimpizmu. Dzi?ki w?adzom wojewdztwa ?l?skiego znicz olimpijski seniorskich zawodw jednak zap?on?? i to na najwi?kszym Stadionie ?l?skim w Chorzowie.
Ze wzgl?du na obowi?zuj?ce ograniczenia , znacznie zmniejszono liczb? uczestnikw oraz ilo?? i rodzaj konkurencji.
W tegorocznych sportowych zmaganiach udzia? wzi??o tylko 31 dru?yn z ca?ej Polski i jedyna dru?yna zagraniczna z Austrii. Z uwagi na zamkni?te granice nie dotar?y dru?yny z Francji S?owacji i Ukrainy. Ka?da ekipa mog?a wystawi? tylko 15 zawodnikw. ??cznie na listach startowych znalaz?o si? 250 zawodnikw, ktrzy rywalizowali

Więcej…
 
ZACZ?? SI? NOWY ROK PDF Drukuj
środa, 23 grudnia 2020 20:54

... oby by? dobrym czasem. Mamy nadziej?, ?e ju? niebawem przeka?emy Wam jakie? pozytywne informacje. Aktualnie trwaj? ferie zimowe i cho? nie przebiegaj? jak normalne ferie, mamy nadziej?, ?e po ich zako?czeniu nasz Uniwersytet b?dzie mg? wrci? do dzia?ania. Bardzo zale?ymy od innych, poniewa? z ich przychylno?ci korzystamy. Wiadomo, ?e Dyrektorzy placwek o?wiatowych, kulturalnych i sportowych wci?? rezerwuj? dla nas miejsca i je?li obostrzenia nie postawi? ?ycia na g?owie, to mo?e uda nam si? wreszcie spotka?. B?dziemy Was informowa? na bie??co. Dbajcie o siebie. Wszystkiego ZDROWEGO w 2021. Trzymajmy kciuki U?miech

Zarz?d ZU3W
3.01.2021

 
KOMUNIKAT ZARZ?DU ZU3W PDF Drukuj
poniedziałek, 14 września 2020 19:44

Szanowni Pa?stwo

Zarz?d ZU3W informuje, i? nie ma mo?liwo?ci uruchomienia od pa?dziernika br. zmniejszonych liczebnie sekcji programowych. Analiza pokaza?a, ?e zbyt ma?a ilo?? S?uchaczy potwierdzi?a zdecydowanie uczestnictwo w zaj?ciach. Uruchomienie grup by?oby nieekonomiczne, a Zarz?d mg?by otrzyma? zarzut niegospodarno?ci. Zarz?d podejmuj?c decyzj? uwzgl?dni? tak?e stanowiska dyrektorw szk? i instytucji, w ktrych wynajmowane s? sale do prowadzenia zaj?? w sekcjach. W wi?kszo?ci z nich poinformowano nas, ?e ze wzgl?dw bezpiecze?stwa nie ma mo?liwo?ci udost?pnienia pomieszcze? dla UTW.

Wobec powy?szego zaj?cia programowe zostaj? zawieszone do ko?ca grudnia 2020 roku. Prosimy o zrozumienie i cierpliwo??. Pki co, b?dziemy stara? si? zorganizowa? wydarzenia, przy ktrych mogliby?my by? razem. Gor?co ufamy, ?e spotkamy si? wszyscy w zdrowiu, w styczniu 2021. Zagl?dajcie na stron? Uniwersytetu.

W razie potrzeby dost?pne s? nasze telefony: 512 251 063, 512 083 906.

Serdecznie pozdrawiamy U?miech


ZARZ?D ZU3W
Dn. 14 wrze?nia 2020 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 62
RocketTheme Joomla Templates