Powiększ litery: -A +A

Menu witryny

Logowanie

Dzisiaj jest
Sobota
8 maja 2021
Imieniny obchodzą
Dezyderia, Ilza, Marek, Michał, Piotr, Stanisław
Do końca roku zostało
238 dni

Kalendarz

poprzednim miesiącu maj 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31

Najbli?sze wydarzenia

Brak wydarzeń
Start
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:996. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:996. Error 9: Invalid character
Witaj na stronie startowej
PDF Drukuj
niedziela, 07 maja 2017 19:03

Oglnopolski Marsz Studentw UTW wystartowa? w Zgierzu po raz pi?ty.
Kapry?na w tym roku pogoda nie zniech?ci?a nas i w nagrod?, w sobot? za?wieci?o dla nas s?onko. Na zbirk? w zgierskim Parku zg?osi?o si? 30 uczestnikw oraz nasz go?? pan Robert Chocholski - sekretarz miasta. Dzi?kujemy za przyj?cie zaproszenia :-)
Do marszu rozgrzewa?a nas pani Ania- licencjonowana instruktorka NW. Po czym u?miechni?ci i rozgrzani, le?nymi szlakami ruszyli?my do "Kaktusa" w Grotnikach.
Na met? dotar?o 60 utrudzonych, ale u?miechni?tych i szcz??liwych w?drowcw. To troch? mniej ni? w poprzednich latach, bo wiele osb wystraszy?a niepewna pogoda. Szkoda :-) Las by? tak cudownie zielony i pachn?cy i to s?oneczne ciepe?ko....sama rado?? :-) Zobaczcie fotki tutaj , one w pe?ni oddaj? atmosfer? i energi? tego spaceru.
Marsz, jak zawsze u nas, mia? formu?? promienist?. Uczestnicy wyruszali z r?nych punktw, a miejscem docelowym by?a restauracja KAKTUS w Grotnikach. Mo?na by?o pokona? tras? na rowerze, a nawet poci?giem. Warunkiem zaliczenia udzia?u w marszu by?o przej?cie pieszo zaledwie 1000m. W?a?cicielom restauracji KAKTUS pi?knie dzi?kujemy za go?cin? i wyrozumia?o?? :-)
Piechurzy startuj?cy ze Zgierza maj? w nogach ok. 11 km. BRAWO MY! Nast?pny oglnopolski marsz za rok, ale ju? dzi? zapraszamy na na cotygodniowe spotkania naszej Akademii Nordic Walking. Spotykamy si? w ka?d? sobot? o godz. 9.00 na przystanku autobusowym przy SP nr 12 na osiedlu 650-lecia, bez wzgl?du na pogod?, ?wi?ta i humory :-) Kijki nie s? obowi?zkowe. Do zobaczenia!

 
PDF Drukuj
wtorek, 16 maja 2017 11:05

Ju? w najbli?szy weekend p?ywacy UTW Masters Zgierz wystartuj? w kolejnych zawodach z cyklu Pucharu Polski w Toruniu. Pierwotne deklaracje startu naszej ekipy zapowiada?y ponad 20-osobowy sk?ad co gwarantowa?o walk? o miejsce na podium. Rzeczywisto?? okaza?a si? jednak mniej optymistyczna. Z udzia?u w tych zawodach z r?nych wzgl?dw zacz?li rezygnowa? kolejni p?ywacy. Ostatecznie potwierdzi?o start szesna?cioro zawodnikw a start Ewy Zimnej-Walendzik stoi nadal pod znakiem zapytania.
Os?abieni brakiem mi?dzy innymi Darii Fajkowskiej, Soni Bochy?skiej czy Jerzego Soko?a udajemy si? w sobot? do miasta Kopernika, aby podj?? walk? z przewa?aj?c? si?? najgro?niejszych przeciwnikw.Trudno prognozowa? ilo?? szans medalowych zw?aszcza, ?e Adrian Styrzy?ski odczuwa skutki kontuzji, a Urszula Mrz od trzech tygodni choruje szprycuj?c si? antybiotykami.
Komplikacje z noclegami i transportem dope?niaj? pesymistyczn? wizj? startu. Udzia? naszego seniora Kazimierza Mrwczy?skiego zmagaj?cego si? ostatnio z problemami z ci?nieniem powinien jednak wp?yn?? mobilizuj?co na pozosta?ych zawodnikw. Ko?cz?c t? nutk? optymizmu oczekujemy wynikw sobotnio-niedzielnej rywalizacji, ktre b?d? na bie??co publikowane na stronie internetowej " megatiming.pl" w zak?adce zawody okr?gowe Toru? pod dat? 20-21.05. Relacj? po zawodach zamie?ci sta?y kibic zgierskich Mastersw, a tym razem rwnie? kierowca busa wioz?cego cz??? ekipy Andrzej Wenc?aw.

 
Po zawodach w Tychach PDF Drukuj
piątek, 31 marca 2017 10:04

Leg? Herkules kontra plures!

Takim komentarzem mo?na opatrzy? wyst?p p?ywakw UTW Masters Zgierz w zako?czonych w minion? niedziel? drugich zawodach z cyklu Pucharu Polski .
46 medali w tym 35 z?otych wystarczy?o do zdobycia zaledwie drugiego miejsca na 60 startuj?cych w tej imprezie dru?yn. Czternastka zgierskich p?ywakw odnios?a niebywa?y sukces osi?gaj?c wiele doskona?ych wynikw i ustanawiaj?c trzy rekordy kraju.
Nowymi rekordzistami okazali si? Ewa St?pie? z wynikiem 39,57 sek. na 50m stylem klasycznym, Urszula Mrz ktra 100m delfinem przep?yn??a w czasie 1.24.98 poprawiaj?c o przesz?o 4sek. dotychczasowe osi?gni?cie oraz W?odzimierz Przytulski zwyci??aj?c na 100m w tym samym stylu z czasem 1.18.79. Komplet zwyci?stw na swym koncie oprcz Urszuli Mrz zanotowali rwnie? Zbigniew Maciejczyk, Roman Wiczel i Adrian Styrzy?ski. Bardzo dobrze spisali si? rwnie? Natalia Szcz?snowicz, Dagmara Bartoszczyk, Micha? Wo?niak
i Waldemar Jagie??o,
ktry przegra? tylko raz i to w rywalizacji klubowej na 50m grzbietem z Micha?em. Zdobycz medalow? uzupe?nili rwnie? Janusz B?asiak zwyci??aj?c w morderczym wy?cigu na 200m delfinem w ktrym pokona? klubowego koleg? W?odka ?ateckiego oraz Stanis?aw Sikorski i Tadeusz Obiedzi?ski.
Z trzech wyst?puj?cych sztafet obie m?skie zako?czy?y wy?cigi na pierwszym miejscu podobnie jak sztafeta kobiet, ktra tylko na skutek drobnego b??du przy nawrocie zosta?a zdyskwalifikowana. Do pe?nego sukcesu zabrak?o tylko pi?? najcenniejszych kr??kw bo z czterdziestoma z?otymi medalami zwyci??y?a Korona Krakw przywo??c na zawody 31 p?ywakw. Teraz treningi i pe?na mobilizacja przed majowym Pucharem Polski w Toruniu gdzie powinna si? zameldowa? przynajmniej dwudziestoosobowa grupa by nie potwierdza? tytu?owej frazy, ?e i Herkules d..a kiedy ludzi kupa. A. Wenc?aw

 
Chodzie? na pocz?tek PDF Drukuj
czwartek, 02 lutego 2017 22:08

W sobot? 21 stycznia polscy Mastersi rozpocz?li sezon. Na basenie w Chodzie?y blisko siedemdziesi?tka p?ywakw wystartowa?a w IX Otwartych Integracyjnych Mistrzostwach Ziemi Chodzieskiej w P?ywaniu Masters. Nasz klub reprezentowa?a zaledwie trjka p?ywakw, ktra w swoich kategoriach wiekowych nie mia?a godnych konkurentw. W o?miu startach indywidualnych komplet trzech zwyci?stw zaliczyli - Urszula Mrz i Zbigniew Maciejczyk, a dwa pozosta?e dorzuci? niepokonany w stylu klasycznym na 50 i 100m Krzysztof Wojciechowski.
Udan? kameraln? imprez? u?wietni? ostatni rozegrany wy?cig parami (trzymaj?c si? za r?ce) na dystansie 50m, w ktrym Urszula Mrz w parze z zawodnikiem Aqua Park W?growiec Jackiem Adamskim pokona?a w finale par? pozna?skiej Warty Kotecka-Thiem.
Teraz wszyscy zbieramy si?y na pierwszy pucharowy start 11-go lutego w Poznaniu, gdzie wystartuje Kazimierz Mrwczy?ski z zamiarem atakowania rekordw Europy w kategorii wiekowej 95-99 lat. Liczymy, ?e na te jednodniowe zawody wybierze si? ca?a czo?wka UTW Masters Zgierz cho?by dlatego, by

Więcej…
 
PDF Drukuj
środa, 15 lutego 2017 07:31

Sobotnie zawody w Poznaniu by?y pierwszym sprawdzianem formy polskich Mastersw. Trzynastka p?ywakw UTW Masters Zgierz spisa?a si? doskonale. Zdecydowane zwyci?stwo w klasyfikacji medalowej z dziewi?tnastoma z?otymi medalami u?wietnione pi?cioma rekordami Polski pokaza?o, ?e w tegorocznej rywalizacji rywale b?d? musieli liczy? si? z nami.
Urszula Mrz dwukrotnie ustanowi?a nowe rekordy kraju w wy?cigu na 50m stylem motylkowym i grzbietowym, a wynik osi?gni?ty w tym pierwszym stylu zaskoczy? nawet nasz? zawodniczk?. Ewa St?pie? nie mia?a sobie rwnych w sprincie stylu klasycznego poprawiaj?c rekord kraju, a W?odek Przytulski o kilkana?cie sekund poprawi? rekord Polski w morderczym biegu na 200 m stylem motylkowym.
Osobny rozdzia? to wyst?py 95-letniego Kazimierza Mrwczy?skiego, ktry na dystansie 50m kraulem

Więcej…
 
PO RAZ 5. ZAGRAMY Z WO?P ! PDF Drukuj
wtorek, 27 grudnia 2016 15:27

Kole?anki i Koledzy,
W tym roku znowu zagramy z WO?P. To nasz pi?ty raz, czyli mamy ju? swj Ma?y Jubileusz

W tym roku rwnie? realizujemy 3 wydarzenia:
1) 7 stycznia w sobot? od godz. 15.00 startujemy z MOK-u i wyruszamy ze zgierskimi dzieciakami w Wielk? Czarodziejsk? Por? z Babciami Lataj?cymi.
A p?niej b?d? rozmaite atrakcje - loteria fantowa, zgadywanki, malowanki, przebieranki... i wiele innych. Potrzebne s? wszelkie zabawki i inne gad?ety (nie tylko dla dzieci) na loteri? fantow?. Ka?dy mo?e co? podarowa?. ZAPRO?MY WSZYSTKIE SWOJE I NIESWOJE DZIECI Z RODZICAMI, BABCIAMI I DZIADKAMI!

2) 14 stycznia, od godz. 10.00 maszerujemy z kijami w XI Zgierskim Rajdzie WO?P. Organizatorem

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 62
RocketTheme Joomla Templates