Powi─Öksz litery: -A +A

Menu witryny

Logowanie

Dzisiaj jest
Sobota
8 maja 2021
Imieniny obchodz─ů
Dezyderia, Ilza, Marek, Michał, Piotr, Stanisław
Do końca roku zostało
238 dni

Kalendarz

poprzednim miesi─ůcu maj 2021 nast─Öpnym miesi─ůcu
P W Ś C Pt S N
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31

Najbli?sze wydarzenia

Brak wydarzeń
Start
B┼é─ůd
  • XML Parsing Error at 1:996. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:996. Error 9: Invalid character
PDF Drukuj
Wpisany przez Alina Andrzejewska   
┼Ťroda, 23 wrze┼Ťnia 2020 10:26

W minion? niedziel?, 20 wrze?nia, odby?a si? XII Mi?dzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetˇw Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych ôTrzeci Wiek na Startö

Olimpiada Sportowa UTWá zrodzi?a si? w ?azach k/Zawiercia i przez 11 lat to ?azy budowa?y olimpijsk? wiosk? dla sportowych Seniorˇw.

Jednaká ten rok jest wyj?tkowy i niewiele brakowa?o, aby sytuacja epidemiczna w kraju przerwa?a pi?kn? histori? seniorskiego olimpizmu. Dzi?ki w?adzom áwojewˇdztwa ?l?skiego znicz olimpijski seniorskich zawodˇw jednak zap?on?? i to ána najwi?kszym Stadionie ?l?skim w Chorzowie.
Ze wzgl?du na obowi?zuj?ce ograniczenia , znacznie zmniejszono liczb? uczestnikˇw oraz ilo?? i rodzaj konkurencji.
W tegorocznych sportowych zmaganiach udzia? wzi??o tylko 31 dru?yn z ca?ej Polski i jedynaá dru?yna zagraniczna z Austrii. Z uwagi na zamkni?te granice nie dotar?y dru?yny z Francji S?owacji i Ukrainy. áKa?da ekipa mog?a wystawi? tylko 15 zawodnikˇw. ??cznie na listach startowych znalaz?o si? á250 zawodnikˇw, ktˇrzy rywalizowali w nast?puj?cych ákonkurencjach: bieg na 60 metrˇw, bieg na 150 metrˇw, pchni?cie kul?, prze?aje rowerowe, turniej boule, turniej ?uczniczy, turniej speed-ball.

Dzi?ki determinacji uczestnikˇw i wsparciu finansowemu zarz?du Powiatu Zgierskiego áw tym niezwyk?ym wydarzeniu udzia? wzi??a rˇwnie?á 22 osobowa grupa zgierskich Seniorˇw- Studentˇw ZU3W, ktˇrzy wystartowali w Olimpiadzie po raz 10. ?wi?towali?my wi?c swˇj pi?kny Jubileusz, ktˇry zosta? u?wietniony pami?tkowym pucharem od organizatorˇw i trzema medalami od zawodnikˇw.

Szcz??liwi medali?ci:
Grzygorz Nyczaj - srebro w rozgrywkach w bule
Stanis?awa Mia?kowska - srebro w prze?ajach rowerowych
Andrzej Matusiak - br?z w biegu na 60 m

W barwach Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wystapili rˇwnie?:
bieg na 60 m: Teresa Bartczak, Wanda Salska, Jan Bania,
bieg na 150 m: Halina Pawlak, Henryk Ciapczy?ski
pchni?cie kul?: Jadwiga Kucner, Waldemar Kurzawa, Leszek Wasilewski
?ucznictwo: Barbara Lewandowska, Marian Kupis

W uroczysto?ci wr?czenia medali i nagrˇd wzi?? udzia? Stanis?aw Szwed ľ Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej, orazá w?odarze i samorz?dowcy.

Pi?kno olimpizmu ma-gne-ty-zu-je! przyci?ga i nie pozwala zapomnie?. Zmagania olimpijskie to ju? tylko wspomnienie, ale jak?e mi?e i niepowtarzalne. Wszystko äzagra?oö: pi?kna pogoda, go?cinno?? Gospodarzy, super przygotowani zawodnicy, a przede wszystkim wzajemna ?yczliwo?? czyli integracja na 5 z plusem. Zw?aszcza, ?e mieli?my niezwyk?ych kibicˇw - wnuki naszego niezast?pionego kolegi Henia Ciapczy?skiego - Blanka i Wojtek , ktˇre przygotowa?y specjalny transparent i gor?co kibicowa?y dziadkowi He?kowi i ca?ej naszej dru?ynie

W trakcie Olimpiady odby?a si? rˇwnie? konferencja pt: "Porozmawiajmy o sporcie i zdrowiu", podczas ktˇrej Seniorzy i zaproszeni Go?cie rozmawiali o dotychczasowych osi?gni?ciach oraz problemach i wyzwaniach polityki senioralnej.

Czas szybko mija, wiec ju? dzi? przyst?pujemy do przygotowa? do przysz?orocznej Olimpiady - zw?aszcza,?e wiele deklaracji ju? pad?o!

Ze sportowym pozdrowieniem
Alina ??cka Andrzejewska
Chor??y dru?yny, inicjatorka i organizatorka zgierskiej grupy sportowej
wiceprzewodnicz?ca Powiatowej Rady Seniorˇw.

Poprawiony: wtorek, 13 pa┼║dziernika 2020 00:27
 
RocketTheme Joomla Templates